Axtamara Film Festivali

Axtamara Film Festivali

Senaryo Yarışması

Axtamar film festivali senaryo yönetmeligi

AXTAMARA  FİLM FESTİVALİ  KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI

Kürt sinemasının gelişimine katkı sağlamak, senaryo yazımı ve kısa film yapımını  teşvik etmek, senaryo yazımı ve kısa film yapımı  alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere destek olmak, sinemamızda nitelik ve nicelik açısından senaryo yazımının gelişmesini sağlamak amacıyla,  Van Belediyesi ve Ortadoğu Sinema Akademisi “Ahtamar Film Festivali” tarafından, Festival kapsamında bir “Kısa Metrajlı Senaryo Yarışması” düzenlemiştir.

KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışma Kürtçe yazabilen herkese açıktır. Başka bir senaryo yarışmasında ödül ya da derece kazanmış olan ve daha önce filme çekilmiş olan senaryolar bu yarışmaya katılamazlar.

2- Yarışmaya katılacak senaryoların dili Kürtçe olmak zorundadır. Ancak senaryoda konu gereği Kürtçe dışındaki dillerde diyalog bulunabilir. Senaryodaki Kürtçe olmayan diyaloglar, toplam diyalogların yüzde otuzunu geçemez.

3- Senaryo yarışmasına temel insan haklarına, evrensel insanlık değerlerine aykırı olan, herhangi bir etnik, dinsel, cinsel kimliği aşağılayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

4- Senaryolar özgün olmalı, herhangi bir yerli veya yabancı yapıttan aktarma ya da uyarlama olmamalıdır. Yarışmaya gönderilen senaryoların tamamının veya bir kısmının başka eserlerden alınmış olduğunun anlaşılması halinde verilen ödül iptal edilir, ödül bedelinin verilmiş olması durumunda bu bedel, yasal faizleriyle birlikte geri alınır. Eser sahipliğiyle ilgili tüm hukuksal ihtilaflardan yarışmacı sorumludur.

5- Yarışmaya katılan eserler, senaryo formatına uygun yazılmalıdır.  Gereksiz teknik dil kullanılmamalıdır. (Kamera pan yapar…, üst açıda duran kamera…vb. gibi) Teknik dil yerine, daha çok film diline uygun görsel tasvirler yapılmalıdır.Özet, synopsis, treatman, film öyküsü şeklinde yazılmış eserler, değerlendirmeye alınmazlar. Yarışmacılar, Fransız veya Amerikan senaryo formatlarından istediklerini tercih edebilirler.

6- Yarışmaya gönderilen senaryoların en fazla 15 dakikalık ( maksimum 20 sayfa)  bir kısa filme denk gelecek uzunlukta olması gerekmektedir.  Yazı büyüklüğü 12 punto olmalı ve senaryo Times New Roman fontuyla yazılmalıdır.

7- Bir yarışmacı, en fazla 2 senaryo ile yarışmaya başvurabilir. Yarışmaya, tek kişi veya bir gurup tarafından hazırlanan senaryolar başvurabilir. Ancak ödül başvuran kişiye ödenir. Ödülün paylaşımından doğan sorunlardan, festival yönetimi sorumlu değildir.

8- Yarışmada yalnızca bir senaryoya ödül verilecektir. Ödül Tutarı 4.000 TL’dir. Ödül kazanan senaryonun, 2.000 TL’lik kısmı festival ödül töreninde geriye kalan kısmı ise film bitirilip Ahtamar Film Festivali komitesine teslim edildiğinde verilir. Senaryo sahibi,  senaryosunun yönetimini bir başka yönetmene yaptırabilir veya başka bir yönetmenle ortak yönetebilir.. Filmin bir sonraki yıl yapılacak olan “Ahtamar Film Festivali’ne kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu süre içinde filmi tamamlamayan  ödül sahibinden, ödülün ödenen kısmı geri talep edilir.

9- Yarışmaya gönderilen tüm senaryoların, ticari amaç gütmeksizin, Van Belediyesi Nuda Kültür Merkezi tarafından  eğitim faaliyetleri amacıyla kullanılması, çoğaltılması ve dağıtılması, yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Festivale gönderilen senaryoların bir kısmı bir kitapta toplanarak basılabilir.  Eserin basılması durumunda, eser sahibine telif ücreti ödenmez, telif ücereti karşılığında 100 adet basılan kitaptan verilir.

10- Ödül dışı kalan senaryolar posta ya da herhangi bir yolla geri gönderilmez. Senaryolar sahipleri tarafından 30 Aralık 2013  tarihine kadar geri alınabilir. Bu tarihten sonra alınmayan senaryoların sorumluluğu festival komitesine ait değildir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
•  Yarışmaya Son katılma tarihi 20 Ekim  2013’tür.


• Senaryolar 5 nüsha (kopya) olarak gönderilmelidir. Senaryoların üzerine, yazarın adını ve adını belli edecek herhangi bir şey yazılmayacaktır. Senaryoların gönderilecek 5 nüshasının da ön kapağında (her birinin ayrı ayrı) yalnızca senaryo ismi ve katılımcının rumuzu yer almalıdır. Yarışmacılar, senaryo ile birlikte üzerinde rumuz ile eser ismi yazılı olan ve içinde bir fotoğraf, yazarın adı soyadı,  telefon numarası, e posta adresi ve iletişim bilgileri ile yarım daktilo sayfasını geçmeyen bir özgeçmişin bulunduğu kapalı bir zarfı da göndereceklerdir. Tüm belgeler ve senaryo ayrıca bir cd’ye kaydedilmiş olarak bu kapalı zarfın içine konulacaktır.


• Senaryolar, seyit fehim arvası mah. mor sümbül sok. Namık Kemal ilk öğretim okulu yanı MERKEZ/VAN  adresine posta-kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Posta ve kargodaki gecikmelerden festival yönetimi sorumlu değildir. Kargo ücretleri göndericiye aittir. Ödemeli posta ve kargolar kabul edilmez.


• Herhangi bir kopyasının üzerine kimlik bilgisi yazılmış olan, kimlik bilgilerini içeren zarfın olmadığı, eksik kopya sayısında, bilgisayar ya da daktilo ile yazılmamış, özellikler başlıklı bölümde belirtilen senaryo formatına uymayan, ismi olmayan senaryolar kabul edilmez.
 

Copyright © 2013-2014 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve Koberz Kurumsal CMS Koberz Bilişim